Future Conduct

Future Conduct

Ett Berg och anläggningsföretag i Västernorrland. Som utför bergssprängning, anläggning och schaktarbeten.


Bolaget utför all bergsprängning och bergborrning från täkt till försiktig detaljsprängning. De har resurser för att utföra vägbyggen, finplanering och VA/kabelschakt. Future Conduct besitter stor kunskap inom anläggningsområden såsom vatten, avlopp, kabel och grundläggning.


Alternate
Fakta
Grundades:2020
Antal anställda:14
Omsättning:2022 — 56 MSEK
Segment:Infrastruktur
Hemsida:futureconduct.se