Investerare

Finansiella rapporter

  • Delårsrapport jan-sep 2022Ladda ner
  • Delårsrapport jan-jun 2022Ladda ner
  • Årsredovisning Rebellion Operations 2021Ladda ner

Bond information

  • Rebellion Operations prospectus 2022/2025Ladda ner
  • Terms & Conditions Rebellion Operations AB - Senior Secured Callable Floating Rate Bonds issue date 20 May 2022 (ISIN: SE0017486509)Ladda ner

Bolagsdokument

  • Bolagsordning Rebellion Operations 2022Ladda ner
  • Registreringsbevis Rebellion Operations 2022Ladda ner

Nyheter

Styrelsen

Annika Poutiainen (Ordförande)

Annika Poutiainen ledamot i noteringskommittén för Nasdaq Helsingfors, advisory board för Unzer Group GmbH och styrelsen för Truecaller och Airtel Africa plc.
Annika har tidigare bland annat varit ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn, chef för marknadsövervakning på Nasdaq Nordics samt enhetschef på Finansinspektionen.

Amin Omrani

Amin är industriell ekonom och var tidigare VD för bolagsgruppen Serendipity där han var med och grundade och utvecklade ett flertal bolag inom olika branscher, däribland flera börsnoterade bolag.

Saeid Esmaeilzadeh

Saeid är en entreprenör och grundare av Serendipity Group. Åren 2012–2014 satt han med i styrelsen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Näringslivsråd (IVA). Sedan 2015 är han ledamot i den svenska regeringens referensgrupp med entreprenörer.

Mats Hederos

Mats Hederos var under perioden 2010–2022 VD för AMF Fastigheter. Mats har gedigen erfarenhet av Fastighetsutveckling och kommersiell fastighetsinvestering där han genom sin roll på AMF Fastigheter i stor utsträckning bidragit till utvecklingen av Stockholms innerstad. Mats har också 11 års erfarenhet från Investment Banking på SEB.

Prenumerera på pressmedelanden och rapporter