Realtid uppmärksammar Rebellions framfart

Onsdag — 2022.05.11

Realtid uppmärksammar Rebellions framfart

Affärstidningen Realtid intervjuade Rebllions VD Amin Omrani den 10 maj. Temat var bland annat den obligation som säkrats på 750 miljoner kronor och kapitalresningen om 200 miljoner kronor, samt vilka investerare som gått in i kapitalrundan.

”Planen är att nå ett rörelseresultat på 1 miljard kronor år 2025, vilket vi kommer att nå om vi fortsätter att takta på som vi nu gör”, säger Amin Omrani till Realtid.


Läs hela artikeln här