Rebellion tar in en obligation med en ram om totalt 1 miljard kronor

Fredag — 2022.05.06

Rebellion tar in en obligation med en ram om totalt 1 miljard kronor

Rebellion tar in en obligation med en ram om totalt 1 miljard kronor, och har säkrat en riktad nyemission om 200 miljoner kronor.

Rebellion har säkrat en obligation om 750 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 miljard kronor. Obligationsemissionen tecknades av flertalet stora nordiska institutioner och internationella kapitalförvaltare. Likviden kommer i huvudsak att användas för finansiering av nya förvärv inom Rebelliongruppen.

”Jag är mycket glad över intresset för obligationen i Rebellion, i synnerhet i en skakig kapitalmarknad och omvärld. Förtroendet från investerarna ger oss ett mycket bra utgångsläge och gör att vi nu kan fokusera fullt ut på den operationella verksamheten och tillväxten inom gruppen”, säger Amin Omrani, VD och grundare.

Rebellion avser även att genomföra en riktad nyemission om 200 miljoner kronor, till en pre money värdering om 2,5 miljarder kronor. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden om drygt 150 miljoner kronor och intresseanmälningar på resterande belopp. Emissionen är också fullt garanterad av EHAB, som är en befintlig ägare i bolaget.

Nordea och Pareto Securities AB har agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med obligationen. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Amin Omrani, VD och grundare
Telefon: +46 70 300 42 53
E-post: amin@rebellion.se