Stockholm Betongkonsult till Rebelliongruppen

Tisdag — 2022.05.24

Stockholm Betongkonsult till Rebelliongruppen

Stockholm Betongkonsult ingår nu i gruppen och det är vi otroligt glada för.

Betongkonsult är en nischad teknisk konsult med gedigen erfarenhet inom projektering, projektledning, analys, besiktning samt tillståndsbedömning, allt med fokus på betong.

"Med Betongkonsult har Rebellion, passande nog, lagt grunden för utbyggnaden av gruppen genom förvärv av nischade tekniska konsulter som har ett starkt erbjudande och en särställning på sin marknad", säger Amin Omrani.

Välkommen Stockholm Betongkonsult med personal.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amin Omrani, CEO, Rebellion
+46 703 004 253
amin@rebellion.se