Skorstensfejarna

Skorstensfejarna

Skorstensfejarna är ett aktoriserat medlemsföretag för skorstensfejayrket och erbjuder trygga lösningar för att säkerställa det totalta brandskyddet. Det görs genomo besiktningar, sotning, takarbeten och hantering av kanalsystem.


Alla typer av besiktningar och ventilationsuppdrag utförs med kortast möjliga inställelsetid, flexibla kompetenser och optimala inneklimatslösningar. Skorstensfejarna är anslutna till ID06 för säker identifiering av våra medarbetare. Det är ett auktoriserat medlemsföretag för skorstensfejaryrket och besitter den kompetens lagen kräver.

Alternate
Caption
Fakta
Grundades:1997
Antal anställda:20
Omsättning:2022 — 25 MSEK
Segment:Infrastruktur
Hemsida:skorstensfejarna.se