Stockholm Betongkonsult

"Nöjda kunder är en större belöning än att tjäna pengar".

Berätta om din bakgrund och historia?

Jag är utbildad Byggnadsingenjör vid KTH och har tidigare varit anställd vid CBI, Cement och BetongInstitutet, numer RISE. Stockholm Betongkonsult startades 2008. Vi arbetar med allt inom betong- och betongskador, högt och lågt. Allt från 150 meter höga skorstenar till broar, P-hus, balkonger, avloppsreningsverk, vindkraftverk, dammar och vattentorn.


Hur bedriver ni er verksamhet?

Det roligaste är att lösa problem. Det ger en stor tillfredsställelse att undersöka konstruktioner, klura på skadeorsaker och komma med de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för uppdragsgivaren. Nöjda kunder är en större belöning än att tjäna pengar. Största utmaningen är att räcka till överallt och att tacka nej när vi inte hinner.


Vad har ni för företagskultur?

Det måste vara kul att gå till jobbet där man tillbringar huvuddelen av sin vakna tid. Om medarbetare inte trivs är det omöjligt att få dem att prestera. Spännande och utmanande arbetsuppgifter tillsammans med god arbetsmiljö är grunden för vårt lönsamma företag.

För oss är det mycket viktigt med nöjda kunder. Det når vi genom att leverera hög kvalitet till rätt pris och i rätt tid. Nöjda medarbetare och nöjda kunder är vårt recept för framgång.

Vad är en entreprenör i dina ögon?

Alla människor har idéer, men det är ett fåtal som förverkligar dem. En entreprenör är någon som vågar genomföra sina drömmar och idéer.En entreprenör är bra på att ”zooma ut” och analysera konsekvenser av sina beslut, parera risker och nyttja möjligheter. En överlevare.Hur ser framtiden ut för ert bolag?

Vi är okänsliga för konjunkturcykler eftersom våra tjänster berör i första hand ROT-arbeten som måste utföras oavsett marknadsläge. Vi har ett stort antal kunder i olika delar av fastighetssektorn. Våra kunder är återkommande och uppdragen kommer ofta på rekommendation. Någon marknadsföring har aldrig behövts. Vi lever på vårt goda namn och våra referenser.

Vad ser ni fram emot i samarbetet med Rebellion?

Rebellion ser vi lite som en nytändning. Nytt fokus, nya infallsvinklar och nya kollegor. Vi hoppas på hjälp med att rekrytera kvalificerad personal, så vi har möjlighet att växa organiskt och behålla vår marknadsledande ställning. Vi vill bli konsultföretaget som nyutexaminerade civilingenjörer drömmer om att jobba hos.


Patrik Wallin
VD, Stockholm Betongkonsult

Stockholm Betongkonsult

Stockholm Betongkonsult startades 2008. De arbetar med allt inom betong- och betongskador, högt och lågt. Allt från 150 meter höga skorstenar till broar, P-hus, balkonger, avloppsreningsverk, vindkraftverk, dammar och vattentorn.De utför skadeutredningar, tillståndsbedömningar och livslängdsanalyser av betongkonstruktioner. Med det egna kloridlabbet och den stora erfarenheten av materialet betong finns alltid resultat från undersökningar och analyser nära till hands.

De projektleder även renoveringar där man konkret bistår med processen för att söka- och erhålla bygglov.

Stockholm Betongkonsult utför löpande byggarbetsplatskontroller. Vilket betyder att de håller i byggmöten, samordnar entreprenadbesiktningar och slutligen medverkar vid ekonomisk reglering i projektets slutfas.


Alternate
Caption
Fakta
Grundades:2008
Antal anställda:14
Omsättning:2022 — 24 MSEK
Segment:Infrastruktur
Hemsida:betongkonsult.se