Svenska Schakt & Bergshantering

Svenska Schakt & Bergshantering

Svenska Schakt & Bergshantering utför olika former av sprängning och spräckning av stenar och berg samt alla vanligt förekommande typer av markarbeten, som grävning och schaktning. Företaget är i huvudsak verksamma i Stockholmsområdet och Södermanland.


SS/B arbetar brett med alla typer av markarbeten och gör både små och stora insatser inom grävning, schaktning, dränering och husgrunder. Medarbetarna har en hög kompetens inom special-sprängningar. Med mångårig erfarenhet kan bolaget utföra både avancerade projekt och enklare bergsprängningar.


Alternate
Caption
Fakta
Grundades:2014
Antal anställda:23
Omsättning:2022 — 57 MSEK
Segment:Infrastructure
Hemsida:ss-b.se