ABTOT

"En entreprenör är någon som vågar ta risker och inte är rädd för att göra jobbet själv".

Hur ser din bakgrund ut?

Jag började jobba i familjeföretaget AB Tage Olofssons Trädgårdsanläggning redan som 8-åring. Då hjälpte jag till att göra trädgårdsanläggningar i och runt om Malmö. Så fortsatte det sen i många år innan jag via Landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp flyttade till Stockholm 2011. Där började jag arbeta på Vivaldi och drev tillsammans med en kollega deras anläggningsavdelning. Efter drygt ett år valde jag att satsa på att starta företag och bildade då ABTOT Mark & Anläggning.

Hur driver ni ert bolag framåt?

Som entreprenören behöver vi vara modern och nytänkande samtidigt som ödmjukhet är viktigt. Och som ledare försöker jag alltid lyfta andra personer i omgivningen för att få dem att överprestera. Vi behöver alltid anstränga oss för att se branschen med olika ögon, våga ifrågasätta, tänka själva och nytt - och ändra på saker som vi inte tror på i långa loppet. Sen krävs det - självklart -  att man inte är rädd för att satsa och ta risker.

Hur ser framtiden ut för ABTOT på kort och lång sikt?

Framtiden ser bra ut, Stockholm växer. Mer fokus läggs på utemiljöerna och befintlig utemiljö renoveras med jämna mellanrum. Det är inspirerande att vara med och bygga en grönare och vackrare stad.

Samtidigt är är vi noga med att hålla medarbetare, kunder och leverantörer nöjda genom alla projekt. Just nu är det problem med leveranser och skenande drivmedelspriser i Sverige, vilket är en stor men överkomlig utmaning. 

Vad är viktigast i er företagskultur?

Vi försöker vara ett modernt företag i en konservativ bransch, med allt vad det innebär. Till exempel så jobbar vi mycket med frihet under ansvar och vill att individen ska ta plats och brinna för att, både enskilt och i grupp, driva ABTOT framåt. Vi ska alltid göra kvalitativa jobb, ha glada medarbetare och nöjda kunder.

Hur kommer arbetet tillsammans med Rebellion att göra skillnad för er?

Vi tror att Rebellion kan hjälpa oss med administration och med att driva företaget framåt efter våra gemensamt goda förutsättningar. ABTOT har vuxit snabbt men jobbar fortfarande som ett litet företag. Vi vill inte att företagskulturen ska ändras men på den administrativa biten har vi nog lite att lära. Till exempel när det kommer till ekonomi, redovisning, juridik, projektuppföljning och liknande.

Simon Olofsson
VD, ABTOT


ABTOT Mark & Anläggning

ABTOT erbjuder mark- och anläggningstjänster till pri­vata och offentliga kunder i Storstockholm. Kunderna är allt från kommuner till bostadsrättsföreningar, byggbolag och fastighetsbolag.


ABTOT är ett nytänkande företag i en konservativ bransch. Bolagets viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder. ABTOT erbjuder tjänster inom finplanering, grovpla­nering, skötsel, spräckning och vinterunderhåll. Därtill erbjuds även transporter, projektering och kon­sultation.

ABTOT har lyckats ska­pa en stark gruppdynamik med ett härligt gäng anställda. De anställda är projektledare, mekaniker, maskinister, anläggare, sköt­selarbetare och chaufförer. Utöver bra kompetens inom bolaget har ABTOT även byggt upp ett fint nätverk av underentreprenörer som bidrar med hög kvalitet i projekten.

Alternate
Caption
Fakta
Grundades:2012
Antal anställda:31
Omsättning:2022 — 211 MSEK
Segment:Infrastruktur
Hemsida:abtot.se