Om oss

Alternate test

Vi är en långsiktig ägare av lysande företag

Vi fokuserar på infrastruktur, handel och tillverkning. Det gör vi för att dessa segment har historiskt uppvisat stabilitet och har en bestående efterfrågan. Gemensamt för alla kollegor är att vi tidigare har arbetat nära entreprenörer eller själva drivit bolag. Den samlade erfarenheten och vår beprövade affärsmodell ger rätt förutsättningar för att utveckla bolagen i Rebellions företagsgrupp.

En avgörande faktor för att vi ska investera i ett bolag är att det har haft en stabil finansiell utveckling bakåt i tiden. Vår absoluta ambition och vilja är att äga bolagen i en lång tid framöver. Helst i all evighet, om vi får bestämma.

Bolagen i företagsgruppen fortsätter att drivas på samma sätt som tidigare och under samma varumärke. Det är vår övertygelse att entreprenörerna själva är bäst lämpade att sköta den dagliga verksamheten.

Därför ska vårt ägande ses som ett partnerskap där vi stöttar med det som behövs, men undviker att peta i saker som andra kan bättre.

Det är viktigt att nyckelpersoner stannar kvar i bolaget så länge som möjligt samtidigt som vi ser till att bidra med det vi kan bäst; etablering på nya marknader och hjälpa till med att bygga en starkare verksamhet som håller över tid.

Vi jobbar alltid nära bolagen och har en pragmatisk inställning till hur vi gemensamt tar oss framåt. Alla har olika behov och det finns inget bolag som är det andra likt. Konkret bidrar vi oftast med till exempel strategisk hjälp, affärsutveckling, rekrytering eller att hitta sakkunniga rådgivare. Rebellion har en väl utvecklad struktur för finansiell rapportering, avstämningar och möten.

Rebellions företagsgrupp jobbar hårt för att bygga något extraordinärt tillsammans.